RUP Brustem Bedrijventerrein

Dit RUP is deels herzien in 2010. Zowel het landschapsplan, als het bedrijvenreglement maken deel uit van het RUP

Meer info?